OM MOVA

Gjennom partnerskap utvikler MOVA en kompetansedrevet multilokal aktør innen trening og helse. Virksomheten består i dag av over 70 treningssenter i Norge, og har som ambisjon å være den mest inkluderende aktøren i våre regioner. 

MOVA ønsker å motivere folk til et aktivt, sunnere og bedre liv. Dette gjør vi gjennom å tilby tjenester som passer for folk i forskjellige aldre og med forskjellige treningsgrunnlag, samt faglig kompetanse på forebyggende trening og behandling. Våre sentre er også sosiale møteplasser hvor våre kunder føler tilhørighet. Det er først og fremst våre 1000 ansatte som får folk til å føle seg hjemme hos oss, og denne kundeopplevelsen jobber vi kontinuerlig med å videreutvikle. I sum bidrar dette til å redusere terskelen for å dra på trening, som er vår misjon. 

Det er ikke mulig å etterleve det ovennevnte kundeløftet uten dyktige, motiverte ansatte. Vi fokuserer derfor også på et sterkt verdiforslag til eksisterende og potensielle ansatte, slik at de trives, føler seg verdsatte og gis rom til å utvikle seg selv, enten faglig eller som ledere.

Driver du et treningssenter eller en gruppering og er nysgjerrig på hva MOVA kan være for deg, ta kontakt med oss.  

KONTAKT

CEO/Administrerende direktør

Lars-Petter Østlie

Tlf: 90 60 83 24
E-post

Leder oppkjøp og forretningsutvikling

Ståle Olestad Hansen

Tlf: 95 21 82 31
E-post


Redegjørelse 2023